ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Fotolia 38844469 XS

Νέα Υπέθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Δικαιολογητικά - Διαδικασία νέας Υ.Δ.Ε.

Κόστος νέας Υ.Δ.Ε.

 

 

Πότε απαιτείται το νέο Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Η νέα Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη απαιτείται στις εξής περιπτώσεις : 

  • Για κατοικίες, όταν λήξει το χρονικό όριο των 14 χρόνων από την προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, όταν λήξει το χρονικό όριο των 7 χρόνων 
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, όταν λήξει το χρονικό όριο των 2 χρόνων
  • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, όταν λήξει το χρονικό όριο του 1 έτους
  • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο(μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες(πλημμύρες, σεισμός)
  • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα(πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
  • Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων
  • Σε κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης(προσθήκη γραμμών, επαύξηση ισχύος κλπ)

 

Για έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ, πατήστε ΕΔΩ!